شرح رویداد های موسسه

آموزشگاه زبان آینده اراک     رویداد ها

آینده

یادگیری مکالمات ابتدایی در زبان انگلیسی

1396/05/22

12:16 PM

دسته بندی رویداد : رویداد های آموزشگاه


دانستن زبان انگلیسی امروزه جزء ملزومات زندگی است. اگر بخواهید در جایی شروع به کار کنید حتما از حد دانش شما در این زبان سوال خواهند کرد. ارتباطات مجازی و گشتن در سایت‌های مختلف خارجی نیز نیاز به دانستن حداقلی این زبان دارد. با وجود اینکه این زبان در مدارس کشور آموزش داده می‌شود اما ضعیف بودن این آموزش باعث شده که مردم برای یادگیری صحیح به آموزشگاه‌های زبان انگلیسی مراجه کنند. با اینحال هنوز هم یک مشکل وجود دارد و آن هم هزینه‌های بالا و سرسام‌آور موسسات است. کتاب‌های زبان هم می‌توانند کمک کننده باشند اما با وجود رفت‌و‌آمدهای بسیار حمل نقل یک کتاب همیشه راحت نیست