سرمایه گذاری

در شرایطی کنونی که غول تورم و فشار اقتصادی از یک سو و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر گلوی هموطنانمان را میفشارد، برآن شدیم تا با ایجاد سازوکاری مدرن و مطمئن برپایه ی دانش و تکنولوژی مرهمی باشیم بر وضعیت بیمارگونه کشورمان.
با کاهش نرخ سودهای بانکی از یک سو و عدم ارتباط با بازارهای جهانی در دوران تحریم های ظالمانه از سوی دیگر،تنها کشتی نجات بهره وری از تخصص و تکنولوژی های فناورانه است.
با نگاهی گذرا به لیست ثروتمندترین افراد جهان، متوجه خواهیم شد که از دوران نفت و طلا عبور کرده و به عصر دارایی های دیجیتال پا نهادیم.
اگر ده سال پیش 100 دلار ارز دیجیتال بیتکوین تهیه کرده بودید، امروز دارایی شما بیش از 18 میلیون دلار ارزش قطعی داشت.
از هزاران سال پیش تا امروز بارها مفهوم معاملات و پول برای بشر دستخوش تغییر شده و هربار به سمت و سوی سهولت و راحتی گام برداشته است.
((آینده)) را امروز در اختیارتان گذاشته ایم تا در فضایی امن و به دور از هر تنش اقتصادی ، نه تنها نگران حفظ ارزش دارایی هایتان نباشید ، بلکه در دوران کمای اقتصادی در کنار ما در لحظه ثروتمند تر شوید.
صداقت ،آموزش ،شفافیت ،تلاش ،مشاوره ،آگاهی و عشق تنها بخشی از باورهای ما در گروه بین المللی آینده میباشد.
آینده را امروز زندگی کنیم...